Informacja o naborze.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale IT

Stanowisko: MŁODSZY REFERENT DS. INFORMATYKI

Wymaganie  niezbędne :

  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie średnie,
  6. staż pracy – nie jest wymagany.


    WIĘCEJ INFORMACJI: https://bip.walcz.pl/index.php/nabor-na-stanowiska/160-nabor-w-urzedzie-miasta


Źródło informacji: J. Dworek, Wydział Organizacyjny