Państwowa Straż Pożarna, od października 2022 r. do lutego 2023 roku, przeprowadziła na terenie całego kraju inwentaryzację miejsc doraźnego schronienia (MDS), a także budowli ochronnych i schronów.

Strażacy prowadzili działania w ramach tzw. rozpoznania operacyjnego związane z zarządzaniem kryzysowym oraz zagadnieniami dotyczącymi ochrony ludności.

Głównym celem inwentaryzacji była identyfikacja obiektów budowlanych, które można zakwalifikować jako miejsca doraźnego schronienia (MDS). W związku z tym pozyskano informacje z zasobów Państwowej Straży Pożarnej, spółdzielni mieszkaniowych, organów nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno-budowlanej.

Na jej podstawie opracowana została darmowa aplikacja, z której można skorzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem http://schrony.straz.gov.pl (link otwierany w nowym oknie), zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach, jak i urządzeniach mobilnych.

Ta aplikacja jest ogólnie dostępna na stronie PSP i każdy może znaleźć najbliższy swojego adresu schron, ukrycie albo miejsce doraźnego schronienia.

Aplikację można pobrać na stronie: LINK


Źródło informacji: L. Możejko, Wydział Spraw Obywatelskich