Informujemy, że na terenie Miasta Wałcz do dnia 30 listopada 2023r. powadzony będzie odstrzał redukcyjny dzików.

Działania będą prowadzone w godzinach nocnych od 22:00 do 06:00 z zachowaniem odległości co najmniej 200 m od zabudowań mieszkalnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa myśliwi będą wyposażeni w termowizory.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Źródło informacji: L. Możejko, Wydział Spraw Obywatelskich