Zapraszamy do udziału w programie eko-PROFIT.

W ramach programu ekoPROFIT każdy zgłoszony uczestnik

  • ekoGospodynie (Koła Gospodyń Wiejskich)
  • ekoREmiza (Ochotnicze Straż Pożarna)
  • ekoDziałkowiec (Rodzinne Ogrody Działkowe)
  • ekoLokator (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe)
  • ekoKlub (Kluby Sportowe)
  • ekoStowarzyszenie (Stowarzyszenia)
  • ekoFirma  (Przedsiębiorstwa, Instytucje)
  • ekoHufiec (Harcerze i Skauci)

,który wyrazi zainteresowanie przystąpieniem do Programu (np. Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, ….) bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Uczestnicy poprzez propagowanie ekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności oraz organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów, ochrony środowiska a dodatkowo uzyskują fundusze na swoją statutową działalność (każdy uczestnik otrzymuje wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii). Projekt nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi po stronie Gminy ani uczestników.

Co zbieramy?

 

Elektroodpady, czyli urządza, które zasilane były prądem. Także te zasilane bateriami.”

RTV, AGD, IT, baterie, akumulatory i inne.

 

Co otrzymuje uczestnik programu za przekazane elektroodpady?

W zamian za zebrane i przekazane w ramach programu elektroodpad, uczestnik otrzyma zgodnie z jego wyborem:

- 0,40 zł za kilogram (czyli 400 zł za tonę)

lub

- 1 punkt w programie partnerskim ZBIERAJ Z REMONDIS (https://www.zbierajzremondis.pl/) , do wymiany na atrakcyjne nagrody rzeczowe i bony, za każde pełne 17,5 kg

 

Jak odbieramy?

Po zgromadzeniu minimum logistycznego i zgłoszeniu gotowości do przekazania elektroodpadów, zostaną one odebrane przez profesjonalna firmę recyklingową, wskazaną przez nas.

Strefa A – minimum logistyczne wynosi 400 kg, czas realizacji 10 dni roboczych
Strefa B – minimum logistyczne wynosi 2000 kg, czas realizacji 20 dni roboczych

 

Jak wziąć udział w programie?

Należy wypełnić formularz na naszej stronie eko-profit.pl

REGULAMIN PROGRAMU

Źródło informacji: REMONDIS Electrorecycling