Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.


Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS


W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem:

*       bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS<https://www.zus.pl/mzus> - łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Aplikację mZUS można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store i korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS.

*       Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS<https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi>

*       portalu Emp@tia<https://empatia.mpips.gov.pl/>

*       bankowości elektronicznej.

Kiedy wypłata świadczenia
Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:

*       do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

*       w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

*       w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

*       w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,

*       w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

500+ dla obcokrajowców
Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE/EFTA i też pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku osoby te powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy".

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy przez obywateli Ukrainy. Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r.

Źródło informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych