Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza 

otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem (tutaj).

Źródło informacji: Anna Czerniewicz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.