Przypomnienie o naborach.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 lutego 2023 r. rozpoczął się nabór do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz.

Nabór prowadzony jest za pośrednictwem platformy elektronicznej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/walcz

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących dokumentach:

Źródło informacji: M. Radzik, Wydział Edukacji