Informacja na temat dostępnych nieruchomości.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości  - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości, opublikowane zostały ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, mieszkalną wielorodzinną, pod zabudowę usługowo-mieszkalną, garażową a także produkcyjną w tym obiekty produkcyjne, składy i magazyny (teren Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ul. Budowlanych).

Wszystkich zainteresowanych nabyciem gruntu od Gminy Miejskiej Wałcz zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod nr  telefonu 67 – 258 44 71 w. 30.

Linki do ogłoszeń:

https://bip.walcz.pl/index.php/sprzedaz-nieruchomosci/199-przetargi-na-sprzedaz-dzierzawe-nieruchomosci/przetargi-aktualne/2041-ogloszenie-o-przetargu-ul-ciasna-pod-zabudowe-garazowa

https://bip.walcz.pl/index.php/sprzedaz-nieruchomosci/199-przetargi-na-sprzedaz-dzierzawe-nieruchomosci/przetargi-aktualne/2043-ogloszenie-o-przetargu-pierwszy-ustny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialke-nr-5654-294-i-5654-293-ul-nowomiejska-zabud-mieszkalna-wielorodzinna

https://bip.walcz.pl/index.php/sprzedaz-nieruchomosci/199-przetargi-na-sprzedaz-dzierzawe-nieruchomosci/przetargi-aktualne/2044-ogloszenie-o-przetargu-pierwszy-ustny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-nr-5661-46-ul-j-slowackiego-zab-uslugowo-mieszkalna

https://bip.walcz.pl/index.php/sprzedaz-nieruchomosci/199-przetargi-na-sprzedaz-dzierzawe-nieruchomosci/przetargi-aktualne/2045-ogloszenie-o-przetargu-pierwszy-ustny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-4-dzialek-usytuowanych-przy-ul-j-slowackiego-zabudowa-mieszkalna-jednorodzinna

https://bip.walcz.pl/index.php/sprzedaz-nieruchomosci/199-przetargi-na-sprzedaz-dzierzawe-nieruchomosci/przetargi-aktualne/2046-ogloszenie-o-przetargu-trzeci-ustny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-nr-5654-161-os-filmowe

 

Źródło informacji: L. Kabs, Wydział Gospodarki Nieruchomościami