Od stycznia 2023 r. każdy emeryt lub rencista ma elektroniczną wersję legitymacji emeryta-rencisty mLegitymację.

Można przechowywać na własnym urządzeniu mobilnym (np. telefonie) przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. mLegitymację wydaliśmy Ci również wtedy, gdy masz już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Teraz możesz korzystać z obu wersji legitymacji i tradycyjnej (plastikowej karty), i elektronicznej. Twoja dotychczasowa legitymacja jest aktualna zgodnie z jej terminem ważności. Nie musisz w tej sprawie kontaktować się z ZUS.

WAŻNE! Legitymacja emeryta-rencisty wydawana przez ZUS od stycznia 2023 r. jest elektroniczna. Emeryci lub renciści, którzy mają tylko elektroniczną legitymację, a chcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie plastikowej karty, muszą złożyć w tej sprawie wniosek (na formularzu o symbolu ERL).


Do czego służy mLegitymacja
? Dzięki mLegitymacji:

potwierdzisz, że jesteś emerytem lub rencistą,
udowodnisz, że masz prawo do świadczeń zdrowotnych,
możesz korzystać z ulg, które przysługują emerytom lub rencistom (np. zniżek do biletów).Źródło informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych