Masz problem? Zadzwoń!

Dla młodzieży w wieku 13-19 lat z terenu Miasta Wałcz i/lub uczniów wałeckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z rodziny dysfunkcyjnych, w których występują problemy uzależnień i współuzależnienie uruchomiony został telefon wsparcia.

Kontaktować się można pod numerami:

Katarzyna Berchiet - Żuk 663 309 566

Elżbieta Raszka 736 663 181

Usługa jest całkowicie bezpłatna dla beneficjentów. W 100% pokryta ze środków Gminy Miejskiej Wałcz w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Wałcz na 2023 rok.

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych