Doręczanie decyzji podatkowych na 2023 r. przez Pracowników Urzędu Miasta Wałcz.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej pisma, w tym decyzje, mogą być doręczane podatnikom przez operatora pocztowego lub Pracowników organu podatkowego (Burmistrza Miasta Wałcz).

W Wałczu, kolejny raz decyzje podatkowe roznoszone będą przez pracowników urzędu. Jest to zdecydowanie bardziej ekonomiczne oraz efektywniejsze. Skuteczność doręczenia decyzji bezpośrednio do Mieszkańców wynosi około 90%.

W tym roku 7 urzędników dostarczy niemal 10 tys. decyzji tj.:

- Pani Lilla Możejko,

- Pani Beata Jędrowska,

- Pani Danuta Kowalska,

- Pani Agnieszka Bielej,

- Pani Aneta Pajurek,

- Pani Anna Pereniec,

- Pan Mirosław Gardziński.

 

  • Decyzje mogą być doręczane od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-20.00
  • Doręczyciele – pracownicy Urzędu - nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć zamkniętą przesyłkę.
  • Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do przedstawienia identyfikatora służbowego.
  • Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
  • W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.

Akcja rozpocznie się dnia 27 stycznia i potrwa do dnia 21 lutego 2023 r. włącznie. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Podatek można opłacać elektronicznie, w siedzibach banków lub w Kasie Urzędu czynnej w  poniedziałki i wtorki w godzinach od 8:00 do 14:00.

Nabyłeś nieruchomość w Wałczu, przeczytaj o bip.walcz.pl/index.php/podatki-i-oplaty

Źródło informacji: M. Krawczyk, Sekretarz Miasta Wałcz