W związku z dużym zainteresowaniem utylizacją wyrobów zawierających azbest w bieżącym roku,

planujemy przeprowadzenie podobnej zbiórki w 2023 roku. Dlatego od listopada do końca 2022 roku będzie można złożyć wstępną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do programu w nowym roku. Deklaracje będą udostępnione w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz oraz na stronie www.walcz.pl w zakładce e-Urząd - Wnioski i dokumenty - Ochrona Środowiska.

Będziemy się ubiegać również o wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Źródło informacji: M. Kamiński, Inspektor ds. Ochrony Środowiska.