Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

05.11.2022 r. w OWES w Wałczu ul. Okulickiego 32, od godz. 09:00.

Osoba prowadząca: Artur Gluziński

Szkolenie jest bezpłatne.

Zakres tematyczny szkolenia:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:

 • terminy ogłoszenia,
 • elementy obowiązkowe ogłoszenia- m.in. cel konkursu i zasady dokonywania przesunięć,
 • na co zwrócić uwagę w ogłoszeniu.

Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie:

 • zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia),
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
 • rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
 • rezultaty dokumentowanie osiągnięcia,
 • aneksowanie i zmiany w realizacji zadania,
 • realizacja zadania w dobie pandemii.

Sprawozdanie z realizacji zadania:

 • Elementy sprawozdania,
 • Sprawozdanie częściowe i końcowe,
 • Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
 • Rozliczenie i dokumentowanie rezultatów,
 • Złączniki do sprawozdania,

Dostępność a realizacja zadań publicznych - wymogi dla organizacji i samorządu.

Pytania i odpowiedzi, omówienie przypadków.

Zapraszamy!

Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych.