Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Operetka&musical na wynos”.

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 29.07.2022 r. do dnia 04.08.2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty

Tytuły załączników:

Oferta na realizację zadania

Poświadczenie złożenia oferty


Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych.