WAŻNA INFORMACJA PRZYPOMINAJĄCA!

Przypominam, że do dnia 30 czerwca br. (czwartek) trwa proces składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wałczanie mogą składać deklaracje on-line (https://ceeb.gov.pl/) lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Wałcz.

JAKIE ŹRÓDŁA CIEPŁA NALEŻY ZGŁOSIĆ DO CEEB?

 • miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.
 • (paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy).

KTO SKŁADA DEKLARACJĘ?

Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

 

KIEDY SKŁADAM DEKLARACJĘ SAMODZIELNIE A KIEDY ZROBI TO ZA MNIE ZARZĄDCA?

Jeśli osoby mieszkają w bloku i korzystają ze wspólnego źródła ciepła lub spalania paliw, nie muszą składać deklaracji, o ile takiego obowiązku dochowa za nich zarządca budynku. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek, to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

W przypadku niepełnej informacji Organ nie jest zobowiązany do wzywania właściciela/zarządcy do uzupełnienia deklaracji. Zgodność danych ze stanem faktycznym zostanie w przyszłości zweryfikowana (np. podczas corocznego przeglądu kominiarskiego).

Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

CO JEŻELI MAM KOMINEK BEZ FUNKCJI C.O. I UŻYWAM GO SPORADYCZNIE, CZY MUSZĘ ZGŁOSIĆ GO DO CEEB?

Tak, kominek używany nawet okazjonalnie zgłaszamy do CEEB, zaznaczając że jest on eksploatowany, nie zaznaczamy natomiast jaką pełni funkcję.

 

W JEDNYM BUDYNKU ZNAJDUJE SIĘ LOKAL MIESZKALNY I NIEMIESZKALNY, ALE OGRZEWANE SĄ Z JEDNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA, KTÓRĄ DEKLARACJĘ WYPEŁNIĆ?

W przypadku kiedy w budynku jest jedno źródło ciepła dla lokalu mieszkalnego
i niemieszkalnego wystarczy, że wypełnimy jedną deklarację formularz A albo B. Jeżeli przy budynku w lokalu mieszkalnym jest lokal niemieszkalny, który ma inne, odrębne źródło ciepła to do deklaracji formularz A należy dołączyć również deklarację formularz B.

 

CZY ZGŁASZAMY DO CEEB INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA NIŻ TE, KTÓRE SĄ WYMIENIONE W DEKLARACJI?

Nie – nie zgłaszamy do CEEB innych źródeł ciepła niż te które są wymienione w deklaracji np. paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów. W związku z tym, w wersji papierowej deklaracji nie dopisujemy ręcznie innych źródeł ciepła niż te, które zostały w niej wymienione.

 

MAM 10 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, CO WPISUJĘ W LICZBIE ZAINSTALOWANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA?

Kolektory słoneczne są z sobą połączone i wpisujemy je jako 1 zainstalowane źródło ciepła.

 

GDZIE SKŁADAM DEKLARACJĘ W WERSJI PAPIEROWEJ?

Jeśli budynek położony jest na terenie Wałcza, deklarację w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub wysłać listem do Urzędu Miasta Wałcz.

 

CZY MOGĘ WYSŁAĆ DEKLARACJĘ E-MAILEM?

Nie można wysyłać deklaracji pocztą elektroniczną. Deklaracja złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu. Za pośrednictwem internetu można złożyć deklarację poprzez stronę https://ceeb.gov.pl/.

Więcej informacji w sprawie CEEB znajdziecie Państwo pod adresem https://www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi.

 

Burmistrz Miasta Wałcz

/-/ Maciej Żebrowski