Z powodu zagrożenia stwarzanego przez silny wiatr oraz prowadzonych prac porządkowych

do dnia 04 marca 2022 r. obowiązuje zakaz wstępu do lasu miejskiego „BUKOWINA” (podstawa prawna: art. 28 USTAWY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 O LASACH (Dz. U. z 2021 poz. 84).


Źródło informacji: T. Latalski, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska