Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, tegoroczne obchody 77. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego

w dniu 12 lutego 2022 r. (sobota), będą ograniczały się do złożenia przez mieszkańców, instytucje, zakłady pracy, szkoły i przedszkola wiązanek pod pamiątkowym obeliskiem na Cmentarzu Wojennym (w godzinach od 13:00  do 15:00).


Dzięki uprzejmości Dowódcy Garnizonu w Wałczu w tych godzinach zostanie wystawiona asysta wojskowa.


Prosimy o oflagowanie w tym dniu budynków.


Autobus do przewozu mieszkańców, delegacji szkolnych, zainteresowanych obchodami 76. rocznicy Przełamania Wału Pomorskiego:

godz. 13:00 – przystanek ZKM przy Al. Tysiąclecia (naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu);

godz. 13:05 – przystanek na parkingu (ul. Bankowa) przy ryneczku i Wałeckim Centrum Kultury – WCK;

godz. 13:10 – przystanek, Pl. Wolności;

godz. 14:00 – po złożeniu kwiatów, przejazd z Cmentarza Wojennego do centrum miasta. Zjazd do bazy – koniec kursu.   


Pamiętajmy o bezpieczeństwie: założeniu masek oraz zachowaniu odpowiedniej odległości.