Burmistrz Miasta Wałcz zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla niektórych terenów stanowiących przestrzeń rolniczą i kompleksy zieleni w zakresie § 11 pkt 8 uchwały nr VIII/XXXIII/296/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 19 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 2312).

Więcej informacji: plik.

Źródło informacji: T. Latalski, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska