Przypominamy o obowiązku złożenia przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz przez osoby fizyczne będące współposiadaczami nieruchomości

wraz z osobą prawną deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2022 do dnia 31 stycznia 2022.

 

Druk deklaracji obowiązujący od 01.07.2019 r. (DN-.1) wraz z obowiązującymi załącznikami ZDN-1 i ZDN-2 (w przypadku zwolnienia przedmiotów opodatkowania z podatku od nieruchomości) oraz uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości do pobrania ze strony internetowej www.bip.wałcz.pl: https://www.bip.walcz.pl/index.php/zalatw-sprawe-w-urzedzie/karty-uslug/

 

Jednocześnie informujemy, że na rok podatkowy 2022 obowiązuje uchwała Rady Miasta Wałcz z dnia 26.10.2021 r. NR VIII/XLIII/371/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Źródło informacji: J. Kubowicz, Wydział Księgowości