Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego,

określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień – organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych.Treść oferty znajdą Państwo pod tym linkiem.Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych