Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje:

 https://bip.walcz.pl/index.php/organizacje-pozarzadowe/170-dotacje/1380-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wybor-realizatorow-zadania-publicznego-z-zakresu-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych