Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień – Warsztaty terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu (…)

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Warsztaty terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu (…)

 

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 01.12.2021 do 08.12.2021

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Do pobrania: oferta

Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych