Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu nr KD.7120.26.2021 z dnia 17.05.2021r.

zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na ul. Papieża Jana XXIII w Wałczu.


Od 16 listopada 2021 r. na drodze ruch pojazdów będzie się odbywał się w jedną stronę. Zmiana podyktowana była utrudnieniami w ruchu przez parkujące pojazdy. Mając na uwadze problem z miejscem do parkowania pojazdów w rejonie ww. ulicy oraz stanowisko Policji i Komisji ds. bezpieczeństwa i oznakowania na drogach publicznych, zdecydowaliśmy o wprowadzeniu zmian.

Użytkowników dróg prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Źródło informacji: J. Zeremba, Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa