Informujemy, że z dniem 5 października 2021 r. odmiejscowione zostało przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL

(nadawanych na wniosek osoby, a nie przy zameldowaniu) oraz wydawanie zaświadczeń z rejestru PESEL, zawierających pełny lub częściowy odpis danych osoby, przetwarzanych w tym rejestrze (m.in. potwierdzających zameldowanie na pobyt stały lub czasowy).

Odmiejscowienie przyjmowania wniosków o nadanie numeru PESEL oraz wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL o danych własnych osoby oznacza, że wnioski te można składać obecnie w dowolnym organie gminy.Źródło informacji: B. Jędrowska, Wydział Spraw Obywatelskich