W związku z odbywającą się w Wałczu kwalifikacją wojskową przypominamy,

że nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby z obowiązku stawienia się do ww. kwalifikacji. Obowiązek ten jest wymagalny na podstawie rozplakatowanego na terenie miasta Wałcz obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. (obwieszczenie zostało zamieszczone poniżej).


Osoby, które nie otrzymały wezwania imiennego i do tej pory nie uregulowały tego obowiązku prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się w Klubie Wojskowym Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny–Wschód przy ul. Mazowieckiej 2 w Wałczu, w godzinach 8.00 do 10.00.


Dla mieszkańców miasta Wałcz wyznaczony został termin stawiennictwa do 3 listopada 2021 r., natomiast dla mieszkańców pozostałych gmin z terenu powiatu kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie od 4 do 19 listopada 2021 r., od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych).


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 2002 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 258 44 71 wew. 49 lub w pokoju nr 26 w budynku B Urzędu Miasta, wejście od ul. Kilińszczaków.

Obwieszczenie dostępne jest pod tym linkiem.

Źródło informacji: B. Jędrowska, Wydział Spraw Obywatelskich