Od 25 października do 19 listopada 2021 r. na terenie miasta Wałcz odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa osób zamieszkujących na terenie powiatu wałeckiego.

Dla mieszkańców miasta Wałcz wyznaczony został termin w dniach:

  • od 25 października do 3 listopada - dla mężczyzn,
  • 19 listopada – dla kobiet.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona, podobnie jak w poprzednich latach, w Klubie Wojskowym Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny–Wschód przy ul. Mazowieckiej 2. Odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 2002 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Stawiennictwu podlegają również kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Chodzi tu przede wszystkim o studentki i absolwentki wydziałów medycznych, weterynarii a także psychologii. Na komisję mogą stawić się także osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.Do wszystkich osób podlegających kwalifikacji zostały wysłane wezwania imienne. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą zgłosić się we wskazanym terminie, mogą  zwrócić się do Burmistrza Miasta Wałcz o wyznaczenie innego terminu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten jest wymagalny na podstawie rozplakatowanego na terenie miasta Wałcz obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej.Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 258 44 71 wew. 49 lub w pokoju nr 26 w budynku B Urzędu Miasta, wejście od ul. Kilińszczaków.

Treść obwieszczenia dostępna jest pod tym linkiem.Źródło informacji: Beata Jądrowska, Wydział Spraw Obywatelskich