Gmina Miejska Wałcz informuje, że od 1 października 2021 roku

wznawia działalność Ogrzewalnia Miejska dla osób potrzebujących schronienia. Ogrzewalnia znajduje się przy ulicy Budowlanych 9 w Wałczu (teren ZKM).

Ogrzewalnia jest pomieszczeniem dla osób potrzebujących schronienia, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Wałcz, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia przed zimnem.

Zakres pomocy świadczonej przez placówkę obejmuje:

  1. udzielenie schronienia przez czas pracy Ogrzewalni,
  2. zapewnienie gorącego napoju,
  3. umożliwienie wymiany odzieży,
  4. zapewnienie stałego dostępu do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych,
  5. uzyskanie wsparcia w zakresie dostępnych usług w ramach systemu pomocy społecznej.

 

Ogrzewalnia świadczy usługi w okresie od 1 października do 30 kwietnia/ 24 h/ dobę.

 

Każdą informację o osobach starszych, samotnych, bezdomnych, których nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują pomocy, prosimy przekazywać odpowiednim służbom:

  • POGOTOWIE 999
  • POLICJA 997
  • MOPS 67 258 00 65 wew. 106
  • STRAŻ MIEJSKA 67 258 44 71 wew. 34
  • URZĄD MIASTA 67 258 44 71 wew. 57

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych