Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”,

które odbędzie się dnia 29 września 2021 r. od godz. 15:00 do 17:00, w Holu Wałeckiego Centrum Kultury.

Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych, polegających m.in. na wymianę pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizację zewnętrzną i wewnętrzną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację centralnego ogrzewania, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.


Źródło informacji: M. Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska