Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Edukacja – Nasze dziedzictwo i tradycja  

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 24.09.2021 do 01.10.2021

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Oferta do pobrania pod tym linkiem

Źródło informacji: Marta Korytkowska