w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Gramy i integrujemy się sportowo dla Mariusza „Mario” Markowskiego”.

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 25.09.2021 do dnia 01.10.2021 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty dostępna jest pod tym linkiem.

Źródło informacji: N. Lisowska, Wydział Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta