Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Wałcz – dla budynków zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Wałcz.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14-stu dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji oraz druki deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miasta Wałcz lub poprzez stronę internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

BROSZURA DOTYCZĄCA CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (kliknij i pobierz)
Źródło informacji: M. Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska