Przypominamy o obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Wałcz

Zgodnie z § 23 uchwały nr VIII/XIX/182/20 Rady Miasta Wałcz z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2020r. poz. 2158), obowiązkowej deratyzacji podlegają:

  • obiekty użyteczności publicznej;
  • budynki i budowle wykorzystywane do produkcji i przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych w formie przetworzonej
    i nieprzetworzonej;
  • budynki i budowle wykorzystywane na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt;
  • budynki mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Deratyzację należy przeprowadzić w pierwszym tygodniu marca i października każdego roku.

Zabieg należy wykonać przy użyciu środków gryzoniobójczych zatwierdzonych i dopuszczonych do stosowania przez Ministerstwo Zdrowia, zabezpieczonych (np. umieszczonych w karmnikach deratyzacyjnych) przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt.

Kontrolę wykonania prowadzić będą funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wałczu.

 

Źródło: M. Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych