1 września 2021 r. na Cmentarzu Wojennym w Wałczu

władze samorządowe, kombatanci, harcerze, przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji oraz młodzież szkolna uczcili pamięć pomordowanych w najbardziej krwawej wojnie w historii świata.

Po oficjalnych przemówieniach Burmistrza Miasta Wałcz Pana Macieja Żebrowskiego oraz Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Wałczu Pana Janusza Zwolińskiego przyszedł czas na modlitwę w intencji poległych, Apel Pamięci oraz salwę honorową, następnie poszczególne delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty.


Źródło informacji: M. Ejma, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta.