Informujemy, że mieszkańcy Gminy Miejskiej Wałcz mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora,

które upoważniają do zakupu produktów lub usług według zniżek wskazanych przez partnerów biznesowych.                    


Zachodniopomorska Karta Seniora:

- dla osób 60+

- wydawana bezpłatnie

- karta ważna bezterminowoZachodniopomorska Karta Rodziny:

- dla rodzin z min. 2 dzieci

- wydawana bezpłatnie dla każdego członka rodziny

- termin ważności karty: bezterminowo dla rodziców, dla dzieci, które otrzymały stypendium zgodne z Regulaminem lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności; dla dzieci do 18 r. ż lub do ukończenia nauki max. do 26 r. ż.Informacje i miejsce składania wniosków o wydanie kart:

Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1,  pokój 113

telefon: (67) 258-44 -71 wew.57

 

Szczegółowe informacje: www.rodzina.wzp.pl

Źródło informacji: Marta Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych