Przypominamy, że Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, którym przyznano prawo do Karty Dużej Rodziny i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku osoby dorosłej oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka, mogą od 9 czerwca 2021r. wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) Kart Dużej Rodziny.

Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr. Informacja o wyświetlaniu KDR w mObywatel została także zamieszczona na profilu MRiPS na portalu Facebook.

Zakładka „Moi bliscy” w aplikacji mObywatel:

Informujemy, że aby możliwa była wizualizacja kart pozostałych członków rodziny, np. aby rodzice mogli w aplikacji wyświetlać karty dzieci, konieczne jest dodanie informacji nt. wizualizacji kart – w drodze wniosku (obecnie w części III wniosku) lub poprzez złożenie załącznika ZKDR-04 Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej.

 Źródło: M. Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych