Od 1 lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął obsługę rządowego programu „Dobry Start” (tzw. 300+).


Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie elektronicznie, przy wykorzystaniu PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz na portalu www.empatia.mpips.gov.pl.


Świadczenie będziemy wypłacać wyłącznie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.
Źródło informacji: Jolanta Szmidt, ZUS