Od dziś (1 lipca 2021 roku) każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Wałcz – dla budynków zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Wałcz (wniosek dostępny w Urzędzie lub pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq BROSZURA DOTYCZĄCA CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (kliknij i pobierz)

Źródło informacji: M. Kamiński, wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska