Poniżej publikujemy zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowych,

opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 r.

 

1/ Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku                                                                                                                                   

 2/ Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 roku  

Źródło informacji: Anna Witkowska-Oleszyńska, Wydział Spraw Społecznych