Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż od 9 czerwca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.


Zmiany w zakresie wysokości opłat i form Karty
1) Wydanie duplikatu Karty:
- do 08.06.2021 r. – 10,12 zł
- od 09.06.2021 r. – 10,00 zł

2) Wydanie dodatkowej formy Karty:
- do 08.06.2021 r. – 9,21 zł (domówienie Karty w formie tradycyjnej lub elektronicznej);
- od 09.06.2021 r. – 10,00 zł (domówienie tylko i wyłącznie Karty w formie tradycyjnej).


Od 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną (nie będzie możliwości domówienia Karty w formie elektronicznej).


Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie od jej formy) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.


Formy Karty Dużej Rodziny:
- forma tradycyjna Karty (plastikowa);
- forma elektroniczna Karty (aplikacja mobilna mObywatel).


Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.


Szczegółowe informacje dotyczące instalowania, obsługi i dodawania dokumentów w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/mobywatel (Zakładki: Usługi w smarftonie/Pobierz/Odpowiedzi na pytania/Weryfikacja i zabezpieczenia/Kontakt).

Źródło informacji: M. Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych