Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2021 roku wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Zarządzenie dostępne jest pod tym linkiem.

Źródło informacji: Anna Witkowska-Oleszyńska, Wydział Spraw Społecznych