Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.


Zarządzenie dostępne jest pod tym linkiem.

Źródło informacji: Anna Witkowska-Oleszyńska, Wydział Spraw Społecznych