Właściciele posesji, na których wciąż znajdują się wyroby zawierające azbest ponownie mogą starać się o jego bezpłatny demontaż i utylizację w ramach akcji prowadzonej przez Urząd Miasta Wałcz.

W 2021 roku zamierzamy usunąć blisko 50 ton wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wałcz. Wnioski w tej sprawie przyjmowane będą do 18 czerwca 2021 roku.

 

W 2021 roku planujemy dalsze działania mające na celu oczyszczenie naszej gminy od azbestu i ogłaszamy nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych ze zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Wałcza, którzy mają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, będą mogli skorzystać z bezpłatnego ich usunięcia. Koszty zakupu nowego pokrycia dachowego i jego montaż ponosi właściciel nieruchomości.

 

Wnioski mogą składać właściciele nieruchomości, którymi są:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Wałcza mogą ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów z azbestu bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć stosowny wniosek w Kancelarii Urzędu Miasta Wałcz przy Pl. Wolności 1 pok. nr 7 w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67 258 44 71 wew. 42  lub w pokoju nr 202.

 

Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Miasta Wałcz oraz na stronie internetowej:

https://www.walcz.pl/ w zakładce E-URZĄD >> Wnioski i dokumenty >> Ochrona środowiska

Źródło informacji: M. Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska