Kampania społeczna realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.

Celem kampanii jest poruszenie opinii publicznej trudną sytuacją osamotnionych i osieroconych dzieci; pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych; przekazanie społeczeństwu obszernej informacji o idei rodzinnej opieki zastępczej, idei alternatywnej dla domów dziecka; zmiana stereotypów; budowanie dobrej atmosfery, pełnej akceptacji i społecznej przychylności dla idei rodzicielstwa zastępczego; integracja środowisk zajmujących się pomocą osamotnionym i bezdomnym dzieciom.


W związku z tym ogłaszamy  konkurs na wykonanie plakatu promującego ideę Rodzicielstwa Zastępczego - technika dowolna.


Do konkursu zapraszamy Wszystkich, i dużych i małych.


Dla autorów najciekawszych prac ufundujemy nagrody. Na prace czekamy w siedzibie PCPR-u (Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54) do 26.05.2021
.Źródło informacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie