Burmistrz Miasta Wałcz informuje,

iż  z uwagi na przedłużający się stan pandemii, która ma negatywny wpływ na sytuację materialną rodzin, podjęliśmy działanie w celu zwiększenia środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 r.


W związku z powyższym – wyjątkowo – opracowany został dodatkowy podział środków uwzględniający wyższą sumę na stypendia i zasiłki szkolne.


Wysokość stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej może wzrosnąć w:

  • I grupie dochodowej z 124,00 zł do 248,00 zł miesięcznie,
  • II grupie dochodowej z 99,20 zł do 198,40 zł miesięcznie.


Podwyższenie kwoty stypendium nastąpi w drodze decyzji administracyjnej na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia pełnoletniego.


Dodatkowo informujemy, że cały czas istnieje możliwość wnioskowania o przyznanie zasiłków szkolnych.


Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych znajdują się
w Uchwale Nr VIII/XI/111/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 września 2019 r.


Zapraszamy zaineresowanych do składania do dnia 14 maja 2021 r. wypełnionych wniosków o zmianę decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego lub wniosków w sprawie przyznania zasiłku szkolnego, w skrzynce podawczej ustawionej w holu Urzędu Miasta Wałcz, Pl. Wolności 1,
78-600 Wałcz lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu).


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział  Edukacji, tel. 67 258 44 71 wew. 68

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o zmianę decyzji
Uchwała Rady Miasta Wałcz

Źródło informacji: Marta Tobiasz, Wydział Edukacji