Informujemy, że 17 maja 2021 r. mija termin płatności II raty podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego oraz leśnego).

Osoby, które jeszcze nie uregulowały w/w płatności proszone są o wpłatę do wyznaczonego terminu na rachunek bankowy nr  31 1240 3712 1111 0000 4363 6662 lub w kasie Urzędu Miasta, czynnej od 10 maja br. w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 14.00.

Źródło informacji: M. Krawczyk, Sekretarz Miasta