Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2021.

Zarządzenie dostępne jest pod tym linkiem.

Źródło informacji: Anna Witkowska-Oleszyńska, Wydział Spraw Społecznych