14 kwietnia 2021 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego ruszył nabór do pilotażowego programu

pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż", który jest skierowany do osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Wnioski o dofinasowanie można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod adresem https://wfos.szczecin.pl/budynki-wielorodzinne/.

Źródło informacji: M. Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska