Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza wybory uzupełniające do Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu:

1 przedstawiciel podmiotu prowadzącego uniwersytet III wieku.    

Zgłoszenia należy dokonywać zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 0050.1.25.2021 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 22.03.2021 (kliknij i pobierz)

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych