Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Treść ogłoszenia dostępna jest pod tym linkiem.

Źródło informacji: A. Witkowska-Oleszyńska, Wydział Spraw Społecznych