Chcesz działać efektywniej na rzecz swojej organizacji i lokalnej społeczności - aplikuj o środki finansowe.

 

PROGRAM SPOŁECZNIK

W dniach 1 kwietnia - 22 kwietnia odbędzie się  drugi nabór na działania w 2021 r w Programie Społecznik na lata 2019-2021. Nabór dotyczy I filaru – Mikrodotacje, gdzie dotacja na działania lokalne wynosi do 4 tys. zł, a także w II filaru – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie, gdzie dotacja na działania o zasięgu powiatowym i regionalnym może wynosić do 10 tys. zł. Dofinansowane działania będą realizowane w terminie 1 lipca – 6 grudnia 2021 r. Wkład własny finansowy nie jest wymagany, natomiast konieczne jest zapewnienie wkładu własnego osobowego. Nadal premiowane będą projekty o charakterze ekologicznym, a w podział części budżetu będzie zaangażowana Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego jako głos doradczy.  Zachęcamy do kontaktu z Animatorami lokalnymi i konsultowania swoich projektów – informacje na www.

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORGANIZACJI ZA 2020 ROK

Portal ngo.pl jak zwykle wspiera organizacje – znajdą Państwo szereg artykułów i podpowiedź na co zwracać uwagę w temacie sprawozdawczości organizacji pozarządowej za 2020 rok:

 

KONKURSY W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WZ

Aktualnie do 25 marca trwa nabór na zadania z zakresu polityki społecznej – link. Niebawem zostaną ogłoszone także inne konkursy określone w priorytetach współpracy na 2021 rok – link do programu.

 

AKTYWNI+ PROGRAM MINISTERIALNY

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do nawet 250 tysięcy zł w czterech priorytetowych obszarach:

  • Aktywność społeczna.
  • Partycypacja społeczna.
  • Włączenie cyfrowe.
  • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych.

Oferty można składać do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00. Szczegóły na www.

 

NABORY W PROGRAMIE NOWE FIO 2021

Do 29 marca godz. 14:00 organizacje mogą składać oferty w Programie NOWEFIO w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy

Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r., wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. Odbędą się spotkania informacyjne. Szczegóły na www.

 

FUNDUSZ POMOCOWY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INICJATYW OBYWATELSKICH

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest pomoc organizacjom znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji, wynikającej z pandemii COVID-19. Maksymalna kwota dotacji to 40 tys. zł, w tym 7 zł na rozwój instytucjonalny organizacji. Priorytety to m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych, podnoszenie jakości oświaty, działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia dzieci i młodzieży. Składanie wniosków do 10 kwietnia. Szczegółowe informacje na www.

 

SENIORZY W AKCJI

Trwa IV edycja konkursu ,,Seniorzy w Akcji!”,  w ramach którego osoby starsze i pary międzypokoleniowe we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją mogą zgłosić się do konkursu - do 22 marca 2021 roku. Szczegóły na www.

 

ZABAWA TO POWAŻNA SPRAWA

W ramach konkursu można uzyskać granty na realizację projektów edukacyjno-wychowawczych w zakresie zmian klimatu. Program umożliwia również pozyskanie środków na remont, odnowienie, modernizację lub wyposażenie siedziby placówki prowadzonej przez uczestnika. Termin aplikowania - do 31 marca. Szczegóły na www.

 

LATO W TEATRZE

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego prowadzi nabór wniosków do programu Lato w teatrze 2021, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych - ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chcą zorganizować dwutygodniowe kolonie lub półkolonie teatralne dla dzieci i młodzieży zakończone pokazem. Wnioski do programu można składać do 26 marca 2021. Szczegóły na www.

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych